Mini Disco Ball
$10.00

Mini disco ball on recycled dyed sari ribbon. 

Ball measures 6" diameter 

Ribbon measures 10"